Strict Standards: Non-static method modGTranslateHelper::getParams() should not be called statically in /home/webs/srlin.com/ftp/2012/modules/mod_gtranslate/mod_gtranslate.php on line 13 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/webs/srlin.com/ftp/2012/modules/mod_gtranslate/tmpl/default.php on line 115
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/webs/srlin.com/ftp/2012/modules/mod_gtranslate/tmpl/default.php on line 130 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/webs/srlin.com/ftp/2012/modules/mod_gtranslate/tmpl/default.php on line 142 Czech English French German Russian Yiddish
Strict Standards: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically in /home/webs/srlin.com/ftp/2012/components/com_phocagallery/router.php on line 38 Strict Standards: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically in /home/webs/srlin.com/ftp/2012/includes/application.php on line 539 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/webs/srlin.com/ftp/2012/components/com_phocagallery/router.php on line 38
Get Adobe Flash player
Strict Standards: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/webs/srlin.com/ftp/2012/templates/srlin_3_4_10_03_10_2012_leto/classes/ArtxContentSingleArticle.php on line 41 Strict Standards: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/webs/srlin.com/ftp/2012/includes/application.php on line 539

Stručná Historie

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/webs/srlin.com/ftp/2012/templates/srlin_3_4_10_03_10_2012_leto/functions.php on line 618

Obec leží v romantickém údolí říčky Smutné západně od Bernartic v nadmořské výšce 424 m. Nynější název obce prošel v minulosti řadou různých verzí - Czrlín, Selín, Sedlín, Srlyn a Sarlín O dávném osídlení krajiny svědčí celá řada dochovaných mohyl, například v lese Bezinky jich existovalo kolem šedesáti, v minulém století však byli některé rozkopány. Při opravě mostu přes říčku Smutnou nalezl Jindřich Kokrment v zásypu pod klentbou jednoho z mostních oblouků laténský, svisle hřebenovaný zlomek nádoby - látenská doba se datuje od roku 400 př. n. l. až k počátku našeho letopočtu. Nalezený střep tedy dokládá velmi staré osídlení této oblasti. Josef Kytka ve své knize Milevsko a jeho kraj uvádí, že v Srlíně stávala ve středověku tvrz. Obec je velmi starého původu a připomíná se už počátkem 13. století - v letech 1218 -19 je v písemných pramenech uváděn Radoslav ze Srlína. V husitských dobách náležela obec Píšovi Srlínskému. V roce 1477 koupil Srlín od Rynarta z Dubu sezenim na Bernarticích a Borovanech za částku 900 kop grošů českých pan Burian z Lažan. Po bělohorské bitvě byl Srlín dalšímu majiteli Jaroslavu z Hozlau konfiskován a o takto uvolněný majetek projevil zájem další z rodu Hozlau, Bohuslav. Prodej se však nakonec neuskutečnil, protože Bohuslav neměl dost peněz. Královská komora, která obhospodařovala konfiskovaný majetek, posléze tedy Srlín prodala Ferninandu Proggerovi, nejvyššímu poštmistru Království českého. V majetku této rodiny byl Srlín až téměř do konce 17. století - roku 1691 jej dcera zemřelého Pruggera prodala jezuitskému řádu a obec byla pak připojena k Opařanům. Jezuité zde dali vystavět mlýn a roku 1734 zde vznikl velký pivovar. Pěstovali se zde i pijavice, tehdy často využívané v lékařství. Jeziitský řád byl papežským rozhodnutím roku 1773 zrušen a tak majetek řádu připadl v mnoha případech i světským majitelům. Srlín se takto dostal do majetku studijního fondu a v roce 1825 jej koupil kníže Paar. 
O správu obce a veškeré administrativní záležitosti se staral rychtář. Zvláštní přitom je, že první historicky doložený rychtář, jímž byl roku 1782 jistý Václav Kolář, neuměl číst ani psát. V roce 1888 byla v budově bývalého pivovaru zřízena lesní správa, prvním nadlesníkem zde byl Gustav Grégr. V téže době byly v obci podnikány pokusy s pěstováním a sušením čekanky, ale po dvou letech toto odvětvi zaniklo. Byl zde také lihovar a cihelna. Roku 1932 byla pak lesní správa přeložena do Bechyně. V roce 1922 byla v obci zřízena obecní knihovna, která činila 280 svazků. Roku následujícího byla na budově školy umístěna pamětní deska padlým vojákům za 1. světové války a v roce 1925 byl vystavěn nový betonový most přes potok u mlýna. V roce 1929 bylo v Srlíně zavedeno elektrické osvětlení. O devět let později, v roce 1938, byl v obci nákladem ochotnického spolku a zdejších rodáku vastavěn pomník padlým. Ochotnický spolek Jirásek zde existoval od roku 1925, kdy jej založil řídící učitel Josef Dubský, jenž byl autorem několika pro děti a dospělé. Škola vznikla v Srlíně už roku 1789, když se sloučily čtyři okolní obce: srlín, Staré Sedlo, Zběšičky a Popovec. Původně se vyučovalo v panském stavení, bývalé tvrzi, které patřilo knížeti Paarovi a kde dříve bydlíval panský sládek. Vyučování zde probíhalo téměř osmdesát let. Když však roku 1868 budova začala hrozit zřícenim, byla v tehdejším hostinci U Strejců najata jedna místnost, kde se konala výuka po dalších deset let. V roce 1878 byla pak na místě staré školy vystavěna budova nová, v níž bylo 2. ledna 1879 zahájeno vyučování. Hlavní zásluhu měl onovou školu tehdejší srlínský starosta Růžek a školu tehdy navštěvovaly celkem 162 žáci. Roku 1905 se však odškolily Zběšičky a Popovec, takže mnoho žáků ubylo. Od roku 1881 byla škola dvoutřídní. Prvním učitelem zde byl od roku 1881 do roku 1923 František Stropnický, po něm pak následoval už zmíněný Josef Dubsky. František stropnický měl spolu se svým švagrem, mlynářem Antonínem Souhradou, rozhodující podíl na založení zdejšího sboru dobrovolných hasičů roku 1898. 
V roce 1926 byl v obci vystavěn hostinec U Krajíců, kde byl i divadelní sál a stálé jeviště, na němž účinkovali zdejší ochotníci. Za zmínku rovněž stojí stará, památná lípa, kaplička sv. Václava, kaplička sv. Jana Nepomuckého, kamenný kříž a zděná Boží muka s obrazem sv. Jana Nepomuckého. Areál dnešniho panského dvora je pravidelnou obdélníkovou parcelou nad měkým údolím říčky Smutné, nad nímž je také situováno hlavní stavení objektu. Severní část objektu tvoří špýchar, jižní část tvořilo obytné křídlo. Objekt zámeckého charakteru, jenž byl přebudován Alfrédem Paarů, skrývá v sobě prvky původní residence, po níž se majitelem roku 1578 psal Kryštov ze Švanberka na Orlíku a Srlíně. Z toho vyplívá, že se muselo zřejmě jednat o dosti honosné panské sídlo. V blízkosti Srlína bývali v minulosti dva mlýny. Jedním z nich byl mlýn jehož stavba začala roku 1694 na popud nové, jezuitské vrchnosti na místě staršího tzv. Pelechatého mlýna. V roce 1797 byla barokní budova rozsáhle přestavěna. Z roku 1683 je pak zmínka o tzv. hořejším mlýně, jenž byl pravděpodobně roku 1757 zničen povodní. Podle lidové tradice se však mlýn i se zlou mlynářkou měl propadnout do pekla - místu se ještě dodnes říká ,, nad propastí ´´. V roce 1869 bydlelo v Srlíně 437 obyvatel, roku 1880 zde v 67 číslech popisných bydlelo celkem 459 a roku 1930 při stejném počtu domů žilo v Srlíně 300 obyvatel.