Strict Standards: Non-static method modGTranslateHelper::getParams() should not be called statically in /home/webs/srlin.com/ftp/2012/modules/mod_gtranslate/mod_gtranslate.php on line 13 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/webs/srlin.com/ftp/2012/modules/mod_gtranslate/tmpl/default.php on line 115
Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/webs/srlin.com/ftp/2012/modules/mod_gtranslate/tmpl/default.php on line 130 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/webs/srlin.com/ftp/2012/modules/mod_gtranslate/tmpl/default.php on line 142 Czech English French German Russian Yiddish
Strict Standards: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically in /home/webs/srlin.com/ftp/2012/components/com_phocagallery/router.php on line 38 Strict Standards: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically in /home/webs/srlin.com/ftp/2012/includes/application.php on line 539 Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/webs/srlin.com/ftp/2012/components/com_phocagallery/router.php on line 38
Get Adobe Flash player
Strict Standards: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/webs/srlin.com/ftp/2012/templates/srlin_3_4_10_03_10_2012_leto/classes/ArtxContentSingleArticle.php on line 41 Strict Standards: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/webs/srlin.com/ftp/2012/includes/application.php on line 539

Stručná Historie Sboru dobrovolných hasičů

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/webs/srlin.com/ftp/2012/templates/srlin_3_4_10_03_10_2012_leto/functions.php on line 618

Na založení požárního sboru (dnes Sboru dobrovolných hasičů) v Srlíně měla určitě vliv i tehdejší doba. Již v roce 1755 totiž vydala Marie Terezie řád hašení ohně. V tomto řádu zdůrazňovala vzájemnou pomoc zejména mezi městy a vesnicemi.
Zásadní význam pro rozvoj drobné potipožární ochrany však mělo vydání Řádu policie protipožárové, které byl uzákoněn v květnu roku 1876. V tomto řádu bylo psáno, jak postupovat při vypuknutí ohně a jak předcházet požárům.

V osadách, které měli alespoň 50 domovních čísel, měli Starostové obcí usilovat o zřízení hasičského sboru. A kde dosud sbor nebyl zřízen, měl starosta každoročně obnovovat provolání k jeho založení. Následně v obci, která měla alespoň
100 domovních čísel, měla být zajištěná řádná stříkačka, opatřená potřebnými hadicemi, koši a ostatním příslušenstvím.

Tehdejší řád také stanovil, že majitelé rozsáhlých stavebních objektů (továren, pivovarů, panství,..) mají být přidržáni k zakoupení vlastních stříkaček (včetně přenosných). 
Řád policie požárové významně ovlivnil rozvou protipožární ochrany a vzniky hasičských sborů. Jeho zásady platili až do roku 1941.

 

Dále mělo na ustanovení hasičského sboru vliv několik požárů v Srlíně a jeho blízkém okolí.

Jednalo se o tyto požáry:

 • 1848 - Hánov, vyhořel p.Řezáč
 • 1864 - Bernartice, v únoru vyhořeli 4 domy, v prosinci 1 dům
 • 1865 - Staré Sedlo, vyhořelo 9 chalup
 • 1865 - Stádlec, od blesku vyhořeli 4 sedláci
 • 1866 - Opařany, hořelo na staré poště
 • 1872 - Srlín, vyhořela část pivovaru
 • 1872 - Bernartice, v září bylo požárem úplně zničeno 37 hospodářských stavení s celou úrodou
 • 1878 - Hánov, vyhořel p. Šubrt
 • 1882 - Opařany, v červenci vyhořely domy č. 87. 88. 89 a v říjni vyhořel bývalý panský dvůr, stáj, stodola, lihovar. Požárem byl ohrožen i kostel a zámek.


Založení Sboru dobrovolných hasičů v Srlíně bylo v roce 1898 významným krokem v životě obce i celého okolí. Hlavním posláním hasičského sboru bylo nejen ochrańovat soukromý i veřejný majetek před požáry, ale teké rozvíjet kulturní
a osvětovou práci. Podnět k založení sboru dal řídicí učitel František Stropnický společně se svým švagrem mlynářem Antonínem Souhradou. Do prvního hasičského sboru v Srlíně přistoupilo 19 činných a 15 přispívajících členů. Také byla zakoupena ruční stříkačka za 610 zlatých.

 

Členové prvního výboru:

 • starosta - Antonín Souhrada
 • velitel - Jan Šácha
 • podvelitel - Jan Ružek
 • jednatel - František Stropnický
 • pokladník - Josef Ružek č. 16
 • dozorce náčiní - Josef Artl

 

Zásahy místního hasičského sboru v začátcích:

 • 1899 - první zásah hasičského sboru v Zálší, Řepči a Stádlci
 • 1900 - účast sboru na hašení velkých požárů v Srlíně č.9 (dne 8.7.) a Oltyni (dne 29.9.)
 • 1902 - účast u požáru v Opařanech
 • 1905 - požár ve Starém Sedle (dne 7.3.) u V. Dlouhého, kde přes veškerou námahu shořel veškerý majete včetně hospodářského zvířectva
 • 1922 - požár v Srlíně č.30 (dne 15.1.), které shořelo do základů. Hasiči při mrazu -21°C obětavě konali práce k uhašení spolu s hasiči z Rataj a St. Sedla
 • 1922 - požár ve zdejším mlýně (dne 7.5.), kde shořela mlýnská pila. Ohrožený mlýn byl domácími hasiči uchráněn. 

 

Sbor se v Srlíně postaral o vybudování pamětní desky padlým a zemřelým vojínům v létech 1914-1919. Slavnostní otevření se konalo 8.9.1923. Hasičský sbor si také musel vybudovat skladiště. První rozhodnutí o této stavbě byla

roku 1923. Ovšem tento rok ze stavby sešlo. Ke stavbě hasičského skladiště došlo až roku 1927. Stavitelem byl p. Dušek ze Sepekova. Celá stavba včetně opravy zvoničky stála 9 633Kč. V následujícím roce (1927) došlo dne 7.10 k oslavě 30 výročí založení sboru také ke slavnostnímu otevření skladiště. Této slavnosti se účastnili sbory z Rataj, St.Sedla, Zběšic.
Při těchto oslavách bylo vzpomenuto na těžké začátky sboru a byla oceněna práce zakládajících členů.


Členové výboru v roce 1931:

 • starosta - Josef Růžek (zemědělec)
 • velitel - Václav Čáp (tesař)
 • náměstek velitel - Jan Burda (zemědělec)
 • jednatel - Josef Kočmíd (zemědělec)
 • pokladník - František Panc (krejčí)

 

Dobrá činnost místních hasičů byla narušena II. světovou válkou. Veškeré dění zde ustoupilo do ústraní.

V této době Srlín zasáhly zhoubné požáry:

 • 1941 - vyhořeli 2 usedlosti č.1 a č.2. Požár vznikl neopatrností dětí.
 • 1945 - shořela usedlost č.55 od vojenské nábojnice
 • 1947 - požár který vznikl od blesku v č.p.48, 49, 52. K požáru se dostavily tyto sbory: Bernartice, Zběšice, Kolišov, Zběšičky, Opařany, Stádlec, St. Sedlo.

Po těchto několika požárech byla do Srlína roku 1951 dodána nová motorová stříkačka DS 16. Sbor hasičů v Srlíně ji obdržel jako první v okrsku.

Posléze následovaly úpravy v názvu organizace. Roku 1952 jsme přestali být hasič a stali jsme se požárníky. Název se ještě několikrát změnil. Až po roce 1989 jsme se opět stali Sborem dobrovolných hasičů (hasič).


Členové výboru v roce 1998:

 • starosta - Josef Růžek
 • velitel - Karel Špale
 • jednatel - Ing. Zdeněk Souhrada
 • pokladník - František Kolář
 • preventista - Milan Koliha
 • kronikář - Břetislav Vondrák

 

V roce 1998 byla částečně opraveno hasičské skladiště (zbrojnice) a také uspořádal sbor dobrovolných hasičů v Srlíně oslavy k příležitosti 100. výročí sboru. Při těchto oslavách uspořádal hasičskou soutěž (1. ročník O Srlínský Pohár). Před soutěží se šel slavnostní průvod od hasičského skladiště (zbrojnice) na místo soutěže. Během průvodu se položili věnce k pomníkům v Srlíně. K této příležitosti byli také pozvání rodáci ze Srlína.

Sbor dobrovolných hasičů v Srlíně je od roku 1998 opět velice činný. Účastní se hasičských soutěží a námětových cvičení. Kromě těchto akcí se opět více stará o kulturní a společenské dění ve vsi. Obnovují se tradice a přibývají nové  akce. 

 

Členové výboru v roce 200x:

 • starosta - Milan Koliha
 • velitel - Michal Tlášek
 • jednatel - Ing. Zdeněk Souhrada
 • pokladník - František Vavrek
 • kronikář - Břetislav Vondrák

 

Sbor dobrovolných hasičů začal v roce  2005 pořádat neckyádu. První ročník byl vydařený a měl plno příznivců. Sbor dobrovolných hasičů se snaží také nadále pořádat Hasičský ples a také Maškarní bál. Dokonce začal hasičský sbor organizovat divadelní představení, na které zve převážně Božejovické ochotníky. Toto představení v Srlíně bývá pravidelně plné zájemců všech věkových kategorií.

Obec Bernartice odkoupila bývalý Srlínský pivovar od Panství Bechyně a Hasičský sbor zde začal budovat klubovnu a také se začal starat o pozůstatky stavení, které je ve velice dezolátním stavu.

Sbor dobrovolných hasičů se přičinil na odbahnění místní hasičské nádrže, která byla velice zanesená.

V roce 2011 se v Srlíně uskutečnil první ročník Srlínských IN-LINE závodů. Závod se mohl uskutečnit, jelikož byla v červnu téhož roku v Srlíně opravena hlavní komunikace.

 

Historie a dějiny obce a hasičského sboru vznikají každým dnem.