Czech English French German Russian Yiddish
Get Adobe Flash player

Výroční valná hromada v Srlíně

V pátek dne 13.12.2013 se v Srlíně uskutečnila Výroční valná hromada SDH. Byl zde shrnut uplynulý rok (akce, práce, ...), dále zde byli zmíněné získané prostředky z dotací a naložení s nimi. 

Také byl představen vzebrubný plán práce Sboru dobrovolných hasičů na rok nadcházející.

Mezi stěžejní akce patří například Hasičsský ples, Divadlo, Stavění májky a pálení čarodějnic, Hasičská soutěž (memoriál), Tradiční neckyáda, IN-LINE závody, Rozsvícení stromku, Mikuláš, brigády a další...

Také stojí za zmínku ocenění jednotlivých členů sboru za členství, služby ve SDH Srlín.